ادعای موساد کسب اطلاعات در مورد ترور ناموفق دیپلمات رژیم صهیونیستی در داخل ترکیه – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل رویترز، روزنامه هاآرتص به نقل به دلیل افسران رژیم صهیونیستی گزارش داد کدام ممکن است سیستم جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد، مانع شدن مشارکت در سوقصد به دیپلمات این رژیم شده است.

به نوشته این روزنامه، افسران اسرائیلی گزارشی مبنی بر خنثی کردن سوءقصد ایران علیه یکی از آنها در نظر گرفته کارگران کنسولگری اسرائیل در داخل ترکیه اثبات کردند.

این گزارش مدعی شده کدام ممکن است تل آویو توانسته شناسه مجری این عملیات را تعیین تدریجی، هرچند همچنان {در این} گزارش، خبری به دلیل تائید فشرده شناسه همه شما اشخاص حقیقی مشارکت کننده {در این} عمیات معمولاً نیست.

دیپلمات‌های صهیونیستی همواره در داخل کشورهای مختلف کشف نشده اساساً بیشترین تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مواردی حمله ها علیه آنان منجر {قتل} شأن شده است. با این وجود تل آویو همواره منسوب به فضاسازی علیه ایران اقدام به تخلیه خبرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌هایی ضد ایران می‌تدریجی.