ادامه اعتراضات علیه آل خلیفه در بحرین – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرات البحرین، نقاط مختلف بحرین شاهد تظاهراتی در محکومیت حمله به روحانیون شیعه بحرین بود.

تظاهرکنندگان در تظاهراتی خواستار آزادی شیخ المقداد شدند. نوسی ستره به عنوان مرکز این تظاهرات، محلی بود که نیروهای امنیتی زیادی در آن دیده شدند.

تظاهرات دیگری در ابوسیبه، السنابس، المعامیر و دیگر مناطق بحرین برگزار شد.

از سوی دیگر زندانیان زندان جو با صدور بیانیه ای با علامه شیخ عبدالجلیل المقداد اعلام همبستگی کردند.

بر اساس این بیانیه، زندانیان سیاسی زندان جو پس از تجاوز شیخ عبدالجلیل مقداد از صبح (پنجشنبه) دست به اعتصاب زدند.