اختصاص 11 میلیارد تومان به وزارت بهداشت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان در کارگاه آموزشی مدیریت سیستم شبکه که در جمع معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: با اهدای این مبلغ مالیات اضافی اخذ شد.

وی ادامه داد: اواخر مهرماه اولین توزیع مکمل های غذایی در مراکز بهداشتی درمانی انجام می شود.

صادقیان برگزاری این کارگاه را نتیجه نیازسنجی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کشور دانست و گفت: با توجه به تاکید رهبری بر تقویت شبکه و اهمیت تخصیص نیروی انسانی بر اساس نیازسنجی. معاونت بهداشتی، این کارگاه برای معاونت بهداشت دانشگاه در دو مرحله برگزار شد.