اخبار شهرهای صنایع دستی خلاق ایران و جهان در اصفهان گرد هم آمدند – خبرگزاری مهر


به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته گردشگری دوازدهمین نمایشگاه صنایع دستی، گردشگری و هتلداری در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان برگزار شد.

شهر خلاق؛ صنایع دستی اصفهان امسال در این نمایشگاه با شعار «رشد ایده های نو در گردشگری در ایران» به شهرهای بندرعباس، کرمانشاه، رشت و سنندج پیوست و غرفه شهر خلاق کشور را برپا کرد.

شهرهای صنایع دستی خلاق کشور در اصفهان گرد هم آمدند

سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی، رشت و کرمانشاه به عنوان شهر خلاق غذا، اصفهان به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و بندرعباس به عنوان شهر خلاق هنر و صنایع دستی از سوی یونسکو انتخاب شده اند.

در غرفه شهر خلاق آثار هنری پنج شهر خلاق کشور متناسب با توسعه گردشگری به نمایش گذاشته می شود. در سالن C نمایشگاه شهر خلاق در غرفه قرار دارد.