احساس جو دوسر: بهترین و سالم ترین چیست؟


نتیجه نهایی: یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید برای سلامتی خود انجام دهید این است که آن را کنترل کنید. این نه تنها به معنای ورزش بیشتر، خواب بیشتر و خوب غذا خوردن است، بلکه به این معناست که در واقع چه چیزی را در بدن خود قرار می دهید. برچسب ها را بخوانید، از هر گونه مطالعه معتبر جدید آگاه باشید، و اگر سوالی دارید، از یک متخصص تغذیه مورد اعتماد بپرسید. در پایان روز شما فقط یک بدن دارید – مهم است که مدافع خود باشید.