احتمال فلج شدن بخشی از هوانوردی انگلیس با شروع اعتصاب – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانصدها کارمند خطوط هوایی بریتانیا می گویند که اتحادیه بریتانیا چنین گفته است راه های هوایی (BA) در فرودگاه هیترو آنها در تعطیلات تابستانی به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش دستمزد دست به اعتصاب زدند.

در یک جلسه اتحادیه بریتانیا، حدود 94.7 درصد از اعضای اتحادیه گفتند که از اعتصاب مقامات انگلیسی حمایت می کنند. راه های هوایی آنها رای دادند زیرا شرکت تصمیم گرفت با ادامه کاهش حقوق مدیران تا 10 درصد در طول همه‌گیری کووید-19، دستمزد را به سایر کارمندان بازپرداخت نکند.

با این حال، اتحادیه های بریتانیا به شرکت ها فرصت کوتاهی داده اند تا حقوق اعضای خود را احیا کنند و هشدار داده اند در صورت عدم تمدید دستمزد کارگران، در تابستان دست به اعتصاب خواهند زد.

به گفته منابع در لندن، اکثر کارگران بخش دولتی برای مقابله با افزایش 9.1 درصدی تورم در کشور به دلیل کمک مالی دولت به کووید-19 و بحران اوکراین، خواهان دستمزد بالاتر هستند، اما تاکنون دولت لندن با این خواسته ها مخالفت کرده است. مقاومت کرد

اگر کارمندان بریتیش ایرویز اعتصاب کنند راه های هواییبخش بزرگی از خدمات حمل و نقل و هواپیماهای بریتانیا با این اعتصاب بسته خواهد شد.