اجرای مصوبه افزایش مهارت های دندانپزشکی با تصویب رئیس جمهور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر. مهدی کدخدازاده افزود: در جلسه مرکز راهبردی طرح جامع علمی کشور، افزایش 5 درصدی پذیرش دانشجوی دندانپزشکی به تصویب رسید و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقت کرد.

وی گفت: بهتر است نظر کارشناسان این حوزه را ملاک تصمیم گیری قرار دهیم. تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و دست اندرکاران حوزه بهداشت دهان و دندان برای سلامت جامعه در خطر است.

کدخدازاده گفت: مشکل این است که مردم تاوان تصمیم اشتباه را خواهند داد. بارها توضیح داده ام که افزایش تعداد دندانپزشکان نه تنها باعث بهبود سلامت دهان و دندان می شود، بلکه از یک سو کیفیت آموزش را کاهش می دهد و از سوی دیگر درمان با القاء را افزایش می دهد و سلامت انسان را به خطر می اندازد.

وی می گوید: بهتر است تصمیم گیران نظرات کارشناسان را در نظر بگیرند و برای کاهش هزینه ها از جیب مردم گام بردارند. تلاش برای حل مشکلات سلامت جامعه با افزایش مهارت های دندانپزشکی آسان است.

دبیر شورای آموزش و پرورش دندانپزشکی و آموزش استثنایی افزود: در حال حاضر شرایط دانشکده دندانپزشکی مناسب نیست و معلمان شاکی هستند. بگذارید نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان سلامت در مورد سلامت جامعه تصمیم بگیرند.