اجرای طرح تصفیه جریان فاضلاب در کشف رود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهاناصغر جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل عدم امکان طرح مشترک بیاور و درمان آب کثیف از چربی کهنه شهرها مشهد و جریان فاضلاب در کانال به کشف رود، طرح تصفیه جریان فاضلاب شرق کشف رود آماده به کار است.

رئیس اداره محیط زیست و آبهای غیرمعمول معاونت آب و بفا وزارت نیرو اعلام کرد: طرح تصفیه فاضلاب خاکستری کشف رود با ظرفیت 300 لیتر در ثانیه در حال اجرا، تکمیل و آماده به کار است که می تواند ظرفیت را تا 500 لیتر در ثانیه افزایش دهد.

وی افزود: این پروژه اولین پروژه تصفیه فاضلاب کشور است که دومین پروژه بزرگ جنوب تهران با مشارکت وزارت نیرو، شهرداری تهران و بخش خصوصی خواهد بود.