اجرای ایرانشهر ایرانشهر و اخبار جهان به تصمیم گروه تئاتر – خبرگزاری مهر بستگی دارد.حمید نیلی مدیر تماشاخانه ایرانشهر درباره وضعیت اجرای آثار در این تماشاخانه به خبرنگار مهر گفت: تصمیم داشتیم قبل از تعطیلی اخیر در تئاتر فعال باشیم اما باید مراقب تئاتر هم بودیم. گروه می تواند از حضور مخاطبان بهره مند شود

وی یادآور شد: به دلیل شرایط پیش آمده گروه های نمایشی با مشکل تبلیغات و بلیت فروشی مواجه شدند.

نیلی تاکید کرد: با توجه به شرایط تبلیغات و فروش بلیت، تصمیم گیری درباره اجرای نمایش ها به گروه های نمایشی واگذار شد. امیدواریم شرایط به گونه ای باشد که وضعیت در زمینه تبلیغات و بلیت فروشی گروه بهتر شود تا نمایش های تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر دوباره رونق بگیرد.

مدیر تماشاخانه ایرانشهر از وضعیت سایر تعهدات اجرایی تماشاخانه ایرانشهر تا پایان سال و حضور یا عدم حضور آثار امسال در این نمایش خبر داد.سال آینده: نظر ما این است که امسال تقدیم شود. دوره مدیریت آقای حسین آستانه مسافر چسبیده و سعی می کند از آن مراقبت کند. از بین برنامه هایی که بررسی کردیم، امیدواریم بسیاری از نمایش های امسال به سال آینده منتقل نشوند.