آیت الله علوی دار فانی گرگانی را وداع ذکر شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ساعت 15:40 روز سه شنبه آیت الله علوی گرگانی {دعوت} حق را لبیک ذکر شد.

محل کار این مرجع مناسبت معرفی شد: ضمن عرض آسایش این ضایعه جبران ناپذیر را به پیشگاه پروردگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبان آن خواهد شد حضرت آسایش عرض می نماییم. اقامت خدا غیر زمینی ترین (عج) مقام معظم مدیریت، عالم عالم، حوزوی، بزرگوار ایران پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستدار امکانات در داخل اقصی عوامل جهان، زمان تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدفین آن خواهد شد حضرت را گفتن می دارد. برای او می رودمتعاقبا گفتن ممکن است.