آهنگ رقص مادر برای نویسنده کوچولو کربلا در مازندران – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نگرش امروز مازندران با روزهای دیگر متفاوت است و مادران کودکان و نوزادان در اواخر دهه 90 و 1400 دست آنها را گرفتند و به مساجد و مساجد شهر آوردند تا یاد و خاطره کوچکترین سرباز را حفظ کنند. زنده. کربلای زنده

امسال پس از گذشت سه سال از شیوع ویروس کرونا، مراسم شیرخوارگان حسینی از صبح روز جمعه با حضور مادران پرشور مازندرانی آغاز شد و فرزندان خود را در مساجد و اماکن مذهبی در آغوش گرفتند. دشوار است.

در کربلا و زمان عاشورا بود و دیگری حسین بود.آ) کسی نداشت، ناگهان صدایی از خیمه به گوش رسید، امام حسین (ع)آ) اومد گفت چی شده؟ گفتند این بچه سه روز آب نداشت.

امام حسین (آ) فرزندش را گرفت و در آغوش گرفت و گفت: پروردگارا، تو می دانی که من فقط این فرزند را دارم و این طفل بسیار تشنه بود، پس نزد سربازان رفت و برای او آب خواست.

هنوز سخنرانی امام تمام نشده بود و تیر سه پر مسموم شد.هارلم پسر تنبل اسد بر گردن نازک علی اصغر (آ) ملاقات. پدر با دیدن پسرش که مثل ماهی می پیچد دستش را زیر گردن علی اصغر گذاشت.آ) سپس خون خود را بر لباسش مالید و به سوی آسمان پرتاب کرد و گفت: خدا شاهد است. خوباین مردم نوادگان او رسالت (پ) آنها بی رحم بودند.

امروز با محرم بچه های روسری سبز و لباس چرمی منطبق بر شش ماهه کربلاست و صدای گریه مادران مازندرانی به گوش می رسد. راتا علی اصغر طنین انداز مهد کربلا به سبک مهد حسینی طنین انداز شد. با اولین جمعه ماه محرم، حرم های مذهبی مازندران مملو از کودکان و نوزادان با گلدسته های «یا علی اصغر» و «یا حسین» می شود.آ)و مادر مازندرانی صبح روز جمعه با حضور در مجلس طفل حسینی، حضرت علی اصغر(ع) را فریاد زد.آ) عزاداری کردند

«شیرخوارگان حسینی» روایت داستانی در آن دشت است پرابلاکودکان تشنه و لشکریان. لب هایش از تشنگی خشک شده بود، دهان کوچکش باز بود و دیگر لوله گریه نبود، سه روز بود که آب نخورده بود، با دست کوچکش سینه مادرش را برای آب گرفت. مامان اومد سمتش و معصوم به چشماش نگاه کرد در درد او کاش علی اصغر آب آشامیدنی پیدا می کرد.