آنچه در حوزه سیاسی عراق می گذرد خارج از نظام حقوقی است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ثائر مخیف، یکی از اعضای دولت قانون عراق به رهبری نوری مالکی، تحولات سیاسی اخیر در این کشور را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش، این عضو ائتلاف دولت قانون عراق گفت: آنچه در حوزه سیاسی عراق می گذرد خارج از نظام سیاسی است. درخواست برای انتخاب مجدد نشان دهنده ضعف روند سیاسی در کشور است.

پیش از این محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق از درخواست مقتدی صدر رهبر جنبش صدر برای برگزاری انتخابات زودهنگام حمایت کرده بود. وی در صفحه توئیتر خود نوشت: مجلس نماینده ملت عراق است و کسانی که در این مکان تجمع می کنند بخشی از جامعه عراق هستند که نمی توان از خواست آنها برای برگزاری انتخابات زودهنگام چشم پوشی کرد.

رئیس پارلمان عراق ادامه داد که ما موافق برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بر اساس برنامه زمانی توافق شده برای بازگرداندن روند دموکراتیک تحت لوای قانون و تفاهم و مطابق با عالی ترین منافع ملی هستیم.