آمریکا مرکز حمایت از تروریسم / حقوق بشر آمریکایی باید افشا شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی ظهر سه شنبه در نخستین نشست مرکز مطالعه و نشر آمریکا در خراسان شمالی گفت: جمهوری اسلامی به عنوان محور آمریکا باید حقوق بشر را بخواند و اعلام کند. از طریق گفتگوی جمعی.»

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در یک قرن اخیر جمهوری اسلامی قربانی کشتار جمعی شده است، افزود: شهادت سند پایداری و سربلندی ایران است.

او گفت: «تلاش‌هایی برای ارتقای حقوق بشر به نمایندگی از جامعه بین‌المللی و آزادی‌خواهان انجام می‌شود».

وی با تاکید بر اینکه آمریکا منشأ تروریسم و ​​تروریسم در صحنه بین المللی است، گفت: این حقوق بشر با ابزارهای موثر در نظام حاکمیتی و با کمک امپراتوری جدید کار می کند، بنابراین مسئولیت جمهوری اسلامی بر عهده جمهوری اسلامی است. خواندن این اظهارات در گفتمان عمومی است.»

ناهیدی با تاکید بر اینکه برنامه حقوق بشر آمریکا باید به آگاهی عمومی منجر شود، تاکید کرد: این برنامه ها سودمند هستند. از نظر اقتصادی قابلیت های هر سیستم اجرایی می تواند به صورت کاریکاتور، شعر، لطیفه، سخنرانی یا نشست باشد.