آمریکا آرزو می کنند تحریم اورانیوم روسیه است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری رویترز، سناتورهای جمهوری خواه کنگره لایحه ای را فراهم کردن کرده اند کدام ممکن است واردات اورانیوم روسیه به همین دلیل آمریکا را برای مجازات مسکو قابل انتساب به {حمله} به اوکراین ممنوع می تدریجی.

این لایحه در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین فراهم کردن می تواند باشد بایدن روسیه اتم، تامین کننده جدی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نمایندگی های تحت تأثیر قرار دادن سراسر جهان گسترده، در داخل جاری ارزیابی مجازات روسیه است.

ممنوعیت واردات قدرت به همین دلیل روسیه شیفته پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا همچنان با بیرون اورانیوم است.

سناتور «جان باراسودر داخل لایحه راه اندازی شد این لایحه آمده است: اگرچه ممنوعیت واردات نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زغال سنگ روسیه گام مهمی است، با این وجود ممکن است علاوه بر این فینال گام نباشد.

باراسو مشاور پیشرفته ترین و پیشرفته ترین وایومینگ مکان های بین المللی به همین دلیل احیای استخراج اورانیوم ایالات متحده آمریکا درآمد می برند.

وی افزود: ممنوعیت واردات اورانیوم روسیه باعث به کاهش درآمدهای خودرو جنگی روسیه، احیای تأمین اورانیوم آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ایمنی سراسری خواهد بود.

ایالات متحده آمریکا بیش به همین دلیل 90 راکتور هسته ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به همین دلیل {هر} ملت یکی دیگر به اورانیوم وارداتی متکی است. بر ایده گزارش اداره داده ها قدرت، اورانیوم روسیه به همان اندازه 12 ماه 2020 16 شانس به همین دلیل خریدهای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 شانس به همین دلیل کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان را به شخصی اختصاص خواهد داد.

روسیه ممکن است همچنین نفتی به تماس گرفتن اورانیوم فوق العاده غنی تأمین می تدریجی کدام ممکن است به همان اندازه 20 شانس غنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به همین دلیل آن قرار است در داخل نیروگاه های هسته ای پیچیده استفاده بیشتر از کرد.