آمار خودکشی در میان بسیاری جوانان یانک 4 برابر شده است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر مدیسون علت بهبود مشکل‌ها برای خودکشی در داخل یادگیری اخیر مطمئن نباید باشد، با این وجود محققان پست‌های پرطرفدار در داخل رسانه‌های اجتماعی در کل ۲۰ 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذراندن وقت در داخل رسانه‌های اجتماعی را همراه خود مالیخولیا در داخل نوجوانان {مرتبط} می‌دانند. اندمی کووید 19 ممکن است حتی اقامت دوره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای دوره ای جوانان را مختل می تدریجی.

“دیوید شریدانارائه دهنده خدمات بهداشتی اورژانس جوانان در مدرسه علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت اورگان ذکر شد: «این مسئله بزرگی است کدام ممکن است ما در داخل اورژانس می بینیم. این مسئله در داخل در همه جا ملت از نزدیک در داخل جاری {افزایش است}.»

او می رود ذکر شد: «نوجوانان معمولاً در داخل خوردن کالا کمیاب مربوط به استامینوفن مقدار بیش از حد از خوردن می کنند. ایبوپروفن SY دیفن هیدرامین«ممکن است خودکشی می کنند.

این توسعه صعودی در داخل 12 ماه 2013 کدام ممکن است وب های اجتماعی خوش پسند بهترین راه اندازی شدند مشهود بود. شریدان او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش به تحقیقاتی ردیابی می‌کنند کدام ممکن است نماد می‌دهد بین گذراندن زمان اصولاً در داخل رسانه‌های اجتماعی هر دو تماشای {تلویزیون} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا در داخل نوجوانی ارتباط ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود می‌گویند برای تعیین مبنای توسعه به تحقیقات بیشتری خواستن است.

امکانات مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل {بیماری}، بهبود اقدام به خودکشی در داخل بین نوجوانان در داخل ماه های مقدماتی اندمی، ویژه به ویژه در داخل بین خانم ها 12 به همان اندازه 17 ساله. در داخل فوریه 2021 اقدام به خودکشی {در این} گروه نسبت به 2 12 ماه در گذشته 50 شانس بهبود داشته است.