آماده باش نیروهای اورژانس در شهرستان سیرجان – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانعلی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عصر امروز در برخی نقاط شهرستان بارندگی شدید آغاز شد و احتمال آبگرفتگی وجود دارد. مقدار کمی سلام مقابله با بحران ضروری است.

وی گفت: با توجه به اخطار قرمز هوای شهرستان سیرجان، تمامی تجهیزات باید آماده کار باشند و در زمینه های خود اقدامات ویژه ای انجام دهند.

او آماده است خوب به تمامی امدادگران این شهرستان اطلاع رسانی شد و گفت: احتمال آبگرفتگی به اهالی و بخشدار اطلاع رسانی شده و تمامی تجهیزات بسیج شده است.

وی از مردم خواست از مناطق سیل زده و رودخانه ها دوری کنند و در حاشیه رودخانه ها چادر نزنند و همچنین تا زمان خاموشی سامانه از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.