آلمان پولی برای خرید گاز زمستانی ندارد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانگزارش روزنامه نگاری مهر، رئیس تنظیم کننده انرژی آلمان، کلاوس مولر، هشدار داد که 15 میلیارد یورو پیشنهادی توسط دولت ممکن است برای خرید گاز برای تکمیل ذخایر تا زمستان کافی نباشد.

وی گفت: قابل ذکر است که دولت در نظر دارد در مهر و آبان ماه ذخایر خود را از 61 درصد فعلی به 80 تا 90 درصد افزایش دهد. تا بتواند در پاسخ به کاهش عرضه از روسیه در حین مصرف، نیازهای انرژی خود را تامین کند. این نگرانی وجود دارد که روسیه عرضه گاز طبیعی خود را قطع کند.

وی از مالکان منازل و آپارتمان ها خواست برای افزایش کارایی دستگاه های گاز اشک آور را بررسی و تعمیر کنند.

به گزارش آسوشیتدپرس، مولر به Funke Media Group، ناشر روزنامه و روزنامه آلمانی گفت: تعمیر و نگهداری می تواند مصرف گاز را 10 تا 15 درصد کاهش دهد.