آغاز عملیات اجرایی احداث ۲۰ هزار واحد مسکن محرومان
آئین عملیات اجرایی احداث ۲۰ هزار واحد مسکن محرومان در سراسر کشور با مشارکت بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن در روستای نوغاب شهرستان درمیان خراسان جنوبی آغاز شد.