آغاز به کار بیمارستان جامع سرطان کرمانشاه در پایان سال – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانصادق کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه، بخش بهداشت و درمان تاییدیه و تاییدیه دریافت کرد.کرمانشاه.

وی افزود: با استفاده از این طرح های درمانی 500 تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز درمانی استان کرمانشاه اضافه می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: یکی از پروژه های بزرگ درمانی استان، بیمارستان جامع سرطان است که در غرب کشور مهم است که از مصوبات رهبری است. . در این استان بود، اما برای بی پولی کار نکرد.

کریمی در خصوص تامین مالی پروژه بیمارستان غرب استان کرمانشاه گفت: با تامین مالی این پروژه پیش بینی می شود تا پایان امسال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز این درمانگاه به مبلغ یک میلیارد تومان خریداری شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با راه اندازی بیمارستان جامع سرطان کرمانشاه، خدمات مورد نیاز بیماران با نرخ دولتی ارائه می شود و نیازی به مراجعه بیماران به سایر استان ها نیست.