آسیب در بیمارستان حضرت رسول تهران – خبرگزاری مهر ایران و جهانمجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی در بیمارستان حضرت رسول تهران خبر داد.

وی افزود: دود از طبقه همکف به طبقه آخر سرایت کرده و آتش نشانان هم اکنون مشغول کار هستند.

اطلاعات بیشتر اعلام خواهد شد…