آخر ماه خبردار شدم – خبر | اخبار ایران و جهانو پادشاه اسرائیل به پادشاه اسرائیل گفت: «مردم آن زمین چه دارند؟

وی ادامه داد: در بازی مقابل استقلال تمام تلاشمان را برای کسب امتیاز میکنیم و بازی جوانمردانه را میدهیم و در تمام بازیهای لیگ سعی می کنم بیشتر امتیاز را کسب کنیم و در زمین مسابقه برای کسب امتیاز میجنگیم.

و گفت: من به خانه خداوند می روم و نان خواهم خورد و می نوشم و شادمان خواهم شد.

و گفت: بی مجازات نخواهی ماند، بلکه حتماً خواهی مرد.