آتش سوزی جنگل در شهرستان سردشت – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رحمت ابراهیمی در این باره گفت: این آتش سوزی در جنگل شرقی سردشت در زمینی به مساحت حدود چهار هکتار رخ داد. فا این آتش سوزی با تلاش منابع طبیعی و مسئولان شهرداری مهار شد.

وی در خصوص علت آتش سوزی نیز گفت: کارشناسان اداره حفاظت از جنگل های این اداره در حال بررسی علت آتش سوزی هستند.

کمبود نیرو در گروه حراست دفتر مشکلات و نیازهای اساسی منابع طبیعی هو جذب نیروهای ماهر در آتش نشانی بسیار مهم است.

در هر یک از مناطق مرکزی، رباط و میرآباد، تنها دو نفر در اداره امنیت حضور دارند فا کنترل آرسا سلام آنها مسئول جنگل هستند و فعال هستند.