آب و زمین از مهمترین عوامل توسعه سیستان و بلوچستان هستند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دولت سیستان و بلوچستان، حسین مدرس خبانی در دیدار با اصغر بلوکیان نماینده ویژه وزیر و مدیرکل دفتر امور مرزی و امنیت غیرعملیاتی مرزها. وزارت کشور گفت: مقدار کمی ارتباط بین بخش های مختلف برای هماهنگی مزایا ضروری است فهمیدن بیش از ظرفیت مرز باید با هدف ارتقای معیشت مرزنشینان، امنیت پایدار و توسعه مبادلات تجاری انجام شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان مرزی است، استفاده از ظرفیت های مرزها در اولویت است و باید از این وضعیت برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در منطقه استفاده کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در صورت توسعه این استان کل کشور منتفع می شود چرا که عمده کالاهای صادراتی به استان های دیگر می رود.